Google Analytics

יום ראשון, אפריל 08, 2007

האייפוד הציל את חייו של חייל בעירק


חייו של חייל אמריקאי בעירק ניצלו בגלל האייפוד שלו.

החייל שהיה בסיור שיגרתי נתקל במחבל, נפתח אש הדדים בינו לבין המחבל והוא נפגע בחזה מאש המחבל, למזלו הרב האייפוד שהיה לו בכיס האט מאוד את הכדור וזה לא גרם למותו.

האייפוד היה אייפוד דור רביעי (מתקופת האייפודים של HP ויש האומרים שעם אייפוד חדש יותר - שהוא גם יותר דק) מזלו של החייל היה קצת יותר רע...

[מקור Gizmodo]

אין תגובות: